CELOTÁBOROVÁ HRA

ELIXÍR PRO LEÁTII

Letošní hra s názvem „ELIXÍR PRO LEÁTII“ se ponese v duchu boje dobra proti zlu. Přeneseme se do zemí tajemných bytosti, které pomohou královně Lie osvobodit její království z moci zlých vlastností. Věříme, že i letos dětem pomůžete s výrobou nápaditých obleků, masek a dalších rekvizit.

Znáte někdo Leátii? Zemi, kde vládne královna Lia? Že ne? Dneska o ní raději nikdo nemluví. Ale byly doby, kdy se v této zemi žilo velice spokojeně. Lidé měli životy naplněné láskou a přátelstvím a vždy se těšili na další den. A také žili v přátelství a shodě se všemi sousedními zeměmi zvláštních bytostí. Jednoho dne se však vše změnilo. Po bezhvězdné noci přišel temný den. Celou oblohu pokryl těžký mrak. Královna Lia s obavou hleděla na tento záhadný úkaz a tušila, že něco zlého čeká její zemi. Nemýlila se. Od tohoto dne již slunce nad její zemí nevyšlo. Jakási tajemná zlá síla držela svou těžkou ruku nad Leátií. Lid se od toho dne změnil a život v zemi jako by se zastavil. S černým mrakem přišly i černočerné myšlenky a v lidech v tu chvíli vyhasly veškeré dobré vlastnosti. Začali být k sobě nepřátelští a lhostejní. Zemi zaplavilo všudypřítomné zlo. Jediný, kdo byl zlého osudu ušetřen, byla samotná královna Lia. A protože jí nebyl osud země lhostejný a rozhodla se hledat pomoc v moudrých knihách. Hledala dlouho, až jí v jedné staré knize upoutal podivný vzkaz:

Když černý mrak se nebem plouží
a lidská srdce zloba souží,
když není láska, píle, odvaha,
když špatné nad vším dobrým vyhrává,
to vlastnosti zla snesl černý mrak,
jen elixír mocný zničí je pak,
až vyhledáš přátele, co mají tu moc
a požádáš je všechny o pomoc.
Pramenů deset se v zemi skrývá,
pramenů deset kdesi zpívá.
Z každého naber jenom trošku,
a připrav se na nejtěžší zkoušku.
Jen takto se z té vody vyrobí,
nápoj, jenž všechno zlo zahubí.
Tekuté dobro – tím naplň všem číše,
jak proti zlobě, tak proti pýše.

Lia přemýšlela, k čemu jí tato kniha nabádá. Tak mnoho to vystihovalo osud její země. Putovala tedy svou zemí křížem krážem a hledala místa, ze kterých do její země proudilo zlo. Na konci svého hledání vezla Lia deset měšců naplněných zbabělostí, leností, hloupostí, nenávistí, lhostejností, pýchou, zákeřností, obžerstvím, lakotou a lží. To byly vlastnosti, které ničily její zemi. Zbýval poslední úkol. Najít ty vyvolené, kteří dokáží najít deset pramenů dobra a vyrobit elixír tak mocný a silný, aby dokázal uzdravit celou její zemi. Tak se Lia vydala do sousedních zemí a poprosila o pomoc při výrobě elixíru, který znamenal pro její zemi naději. Zlo jí však připravilo ještě jednu překážku na její cestě. Jednoho dne seslalo na zemi strašlivou bouři, která zastihla Liu zcela nepřipravenou a rozmetala měšce se špatnými vlastnostmi po celé zemi….